اقرار و شرایط ثبوت آن

اقرار و شرایط ثبوت آن

اقرار اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود

✏️ اقرار کننده باید:
➖عاقل
➖بالغ
➖قاصد
➖مختار

✏️ در جرایم زیر ۴ بار اقرار لازم است:
➖زنا
➖لواط
➖تفخیذ
➖مساحقه

✏️ اقرار در موارد زیر ٢ بار لازم است:
➖ شرب خمر
➖ قوادی
➖ قذف
➖ سرقت موجب حد

✏️ اقراری که تحت اکراه،اجبار،شکنجه و… اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است.
✏️ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
✏️ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است.
✏️ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم،یکبار اقرار کافی است.
✏️ در مواردی که تعدد اقرار شرط است،اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

✏️ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله،ولو در حین اجراء،مجازات مزبور ساقط و به جای آن
در زنا و لواط ١٠٠ ضربه شلاق
در غیر آن‌ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377
فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
3+

تفاوت مرتد ملے با مرتد فطرے

تفاوت مرتد ملے با مرتد فطرے

مرتد ملی :کسی که از پدر و مادر غیرمسلمان متولد و پس از گرایش به اسلام، دوباره کافر شده است. به عبارت دیگر، مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند و این شخص بعد از بلوغش اظهار کفر نماید و بعد اسلام بیاورد و سپس از اسلام برگردد و اظهار کفر نماید، مثل فرد مسیحی که اسلام بیاورد و سپس به دین مسیحی برگردد.

حکم مرتد ملی:
مرتد ملی اگر مرد باشد تا سه روز به او فرصت توبه داده می‌شود و اگر توبه نکرد اعدام می‌شود. این شخص در صورتی که توبه نکند و اعدام شود اموالش تقسیم می‌شود و عقدش باطل است. مرتد اگر زن باشد، حکم مرتد فطری را دارد.

مرتد فطری: کسی است که یکی از پدر یا مادرش درحال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس از اسلام خارج شود.

حکم مرتد فطری:
شخص مرتد اگر مرد باشد، اعدام می‌شود و عقد او یا زنش باطل است و اموال او نیز بعد از پرداخت بدهی‌هایش مانند اموال شخص مرده بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود. اگر شخص مرتد زن باشد- چه از نوع فطری و چه از نوع ملی –اعدام نمی‌شود، بلکه زندانی می‌شود تا زمانی که توبه کند و اموال او تا زمانی که زنده است تقسیم نمی‌شود و در صورتی که به خانه شوهر رفته باشد باید عده طلاق نگه دارد ولی اگر به خانه شوهر نرفته باشد، بدون عده از شوهر جدا می‌شود.

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377
فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

جرم سرقت از طلافروشی

جرم سرقت از طلافروشی

الف که مرتکب جرم سرقت از طلافروشی ب شده است آنها را به ج میسپارد تا برای مدت یک ماه نگهداری نماید. ج قبل از عودت طلاجات، تمامی آنهارا می فروشد. عمل وی:

۱.مداخله دراموال مسروقه است

۲.سرقت تعزیری است

۳.خیانت درامانت است

۴.درحکم خیانت درامانت است

 

🔵گزینه ۱ پاسخ می باشد.

نکته ۱.بنابر ماده۶۶۲ قانون تعزیرات مصادیق جرم مداخله در اموال مسروقه عبارتست از: تحصیل نمودن، قبول نمودن، مخفی کردن یا مورد معامله قرار دادن .

نکته ۲:در فرض سوال فرد ج ضمن قبول نمودن اموال مسروقه آنها را مورد معامله قرار داده است.

نکته ۳ جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

ماده ۶۶۲
 
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

0

مراحل فروش خودرو:

مراحل فروش خودرو:

۱⃣ تنظیم مبایعه نامه
درج مشخصات کامل ماشین، قیمت مورد توافق و سایر توافقات برای زمان تعویض پلاک و انتقال سند.

۲⃣ تعویض پلاک خودرو
فک پلاک خودرو و نصب پلاک جدید، از طریق حضور طرفین، یا حضور یک طرف با وکالت از طرف دیگر یا حضور یک شخص سوم با دو وکالت از دو طرف.

۳⃣ انتقال سند رسمی خودرو
انتقال سند رسمی خودرو، در دفترخانه اسناد رسمی، از طریق حضور طرفین، یا حضور یک طرف با وکالت از طرف دیگر یا حضور یک شخص سوم با دو وکالت از دو طرف.

0

بازپرس کیست؟

بازپرس کیست؟

بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.

دادیار کیست؟

– دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهار نظر برساند.

دادیارها چند گروه هستند؟

پنج گروه
١-دادیار تحقیق   
٢-دادیار اظهارنظر
٣-دادیار اجرای احکام
۴-دادیار ناظر زندان
۵-دادیار نماینده دادستان در دادگاه

تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

١- بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است.
٢-بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود.

1+

دیه بیناییدیه بینایی

دیه بینایی
ماده ۴۵۷ : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائى یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمى باشد .
ماده ۴۵۸ : هر گاه باکندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده ۴۵۹: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینکه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده ۴۶۰ : هر گاه مجنى علیه مدعى شودکه بینائى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده ۴۶۱ : هر گاه مجنى علیه ادعا کند که بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حکم صادر مى کند.
تبصره : قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینائى به نسبت کم شدن آن مى باشد اعم از اینکه مدعى به تنهایى قسم یاد کند یا با افراد دیگر

0

دیه لب

دیه لب
ماده ۳۹۱ : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده ۳۹۲ : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده ۳۹۳ : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده ۳۹۴ : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

 

0

مهلت پرداخت دیه در قانون:

مهلت پرداخت دیه در قانون:

✏️ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

✏️ در این قسمت از مطالب مربوط به دیه،  مهلت پرداخت دیه را می‌خوانید:
 
✏️ بر اساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
 
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
 ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری
 
تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.
 
✏️ بر اساس ماده ۴۸۹ این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 
✏️ ماده ۴۹۰ این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
 
✏️ ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

0

هتک حیثیت افراد در فضای مجازی:

هتک حیثیت افراد در فضای مجازی:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی ، اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در صورتی که تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می شود.

0

انواع قرار دادهای پیمانکاری

انواع قرار دادهای پیمانکاری

۱-روش خود اجرا

در این روش کارفرما بوسیله امکانات خود، تکنولوژی، روشها و سایر عوامل مورد نیاز تحقق طرح (جمع آوری اطلاعات، طراحی، تدارکات، ساخت) را تامین می نماید

۲-روش متعارف (سه عاملی)

– در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را به اجرا در می آورد.
– در این روش ابتدا طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار می گردد.
– در این روش مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما می باشد.

۳-روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)

– این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) می باشد که در آن کارفرما سازمان خارجی دیگری را جهت مدیریت پروژه به کار می گیرد
– وظیفه این نهاد مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی بین طرح و ساخت می باشد
– استفاده از این نهاد سبب کاهش مسئولیت و ریسک کارفرما می گردد

۴-روش طرح و ساخت (دو عاملی)

– در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با طراح – سازنده، خدمات طراحی و ساخت پروژه را تحصیل می نماید.
– مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل می رسد و سازمان طراح – سازنده مسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می گیرد.
– در این سیستم امکان انجام طرح و ساخت سریع به حداکثر می رسد.
– ریسک کارفرما در راه اندازی  پروژه محدود به مسئولیتی است که در مرحله مناقصه گذاری و یا مذاکره برای واگذاری قرار داد طرح و ساخت توسط کارفرما تولید شده است.

۵-روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

در این روش تمامی خدمات طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه را یک واحد (معمولا پیمانکار ) تامین می نماید.این روش اجرا از روشهای جدید در واگذاری پیمان می باشد و برای اولین بار درقراردادساخت یک نیروگاه در کشور ترکیه از سوی دولت ترکیه مورد استفاده قرار گرفت.
– این روش عمدتا برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی بکار گرفته می شود.
– سازمان سازنده، بهره برداری از پروژه را تا زمانی معین به عهده دارد.
– این مدت طبق قرار داد مالی برای باز پرداخت هزینه ها و حق الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده است.

۶-روش طراحی،تدارک، ساخت EPC  یا  (کلید دردست )

در این روش کارفرما با یا بدون کمک مشاور ، محدوده کار ، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان‌‌‌ « خواسته های کارفرما » همراه با دیگر مدارک مناقصه تهیه و سپس با برگزاری مناقصه ادامه طراحی و ساخت را بر عهده پیمانکار کلید گردان قرار می دهد. روش کلید در دست مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می‌گذارد بگونه‌ای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می‌تواند بهره‌برداری از تأسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پیمانکار در این روش مسؤلیت کلیه کارهای مهندسی ( طراحی ) ، تدارک و ساخت را تا تکمیل و آماده بهره برداری شدن ، بر عهده دارد .

کارفرما خود نظارت کلی و کلان را بر روندانجام شدن کار عهده دارد . در صورت انتخاب مشاور بخشی از مسؤلیت های کارفرما با عنوان«نماینده کارفرما» بر عهده وی قرار می گیرد .

کلید در دست حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است بعنوان یک قانون کلی: مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد بعهده پیمانکار خواهد بود.

نوع قیمت گذاری در این سیستم به صورت مبلغ مقطوع در نظر گرفته شده است .

0

چند نکته از عقد وقف :

چند نکته از عقد وقف :
۱٫ وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن .
۲٫ از نظرقانون مدنی مال موقوفه مالک خاص ندارد چرا که در اثر وقف نسبت به واقف فک ملک صورت می گیرد و موقوف علیهم نیز تنها حق انتفاع از مال موقوفه را دارند . مطابق ماده ۳ قانون اوقاف و امور خیریه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و طبق این قانون مال موقوفه متعلق به شخصیت حقوقی وقف است.
۳٫ در وقف خاص قبول با طبقه اول از موقوف علیهم و قائم مقام آنهاست و در وقف عام ، غیرمحصور و مصالح عامه قبول با حاکم است.
۴٫ وقف ملکی که در اجاره است و وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است صحیح می باشد.
۵٫ وقف بر حمل صحیح است مشروط بر اینکه زنده به دنیا آید.

0

چگونہ می‌توان پولے ڪہ اشتباها بہ حساب دیگرے واریز شدہ را دریافت ڪرد؟

چگونہ می‌توان پولے ڪہ اشتباها بہ حساب دیگرے واریز شدہ را دریافت ڪرد؟

اگر ڪسے عمدا، اشتباها، یا اجبارا چیزے را ڪہ مستحق نبودہ است، دریافت ڪند، ملزم است در هر صورت آنرا بہ مالڪ تسلیم ڪند.

این در حالے است ڪہ ابتدا مالڪ مے بایست دو مورد ذیل را در محڪمہ اثبات نماید:
۱⃣مدیون نبودنِ خود
۲⃣اشتباہ در پرداخت ڪردن توسط مالڪِ پول

از طرف دیگر باید بیان داشت ڪسے ڪہ مالے را من غیر حق دریافت ڪردہ است، خواہ عمدے یا اشتباهے، ضامن عین و منافع آن نیز مے باشد.

0